Een warmtepomp als onderdeel van een groener leven

Scroll verder

De klimaatverandering heeft een grote invloed op onze leefomgeving. De laatste jaren zien we steeds vaker extreme weerfenomenen, zoals hittegolven en overstromingen. Willen we deze trend stoppen, dan moeten we bewuster omgaan met het milieu.

Groener leven is dus de boodschap. Dat kan op verschillende manieren; lokale producten kopen, minder vliegreizen maken, op lage temperatuur wassen, enzovoort. Ook de verwarming speelt een rol. Een warmtepomp past perfect in een groene levensstijl.

Duurzaam verwarmen zonder fossiele brandstoffen

Bij traditionele verwarmingssystemen op aardgas of stookolie worden fossiele brandstoffen verbrand. Hierdoor ontstaat er CO2, fijn stof en andere vervuilingen. Die werken de klimaatverandering in de hand.

Voor een groene toekomst moeten we dus afstappen van fossiele brandstoffen. Dat is mogelijk met een warmtepomp. Dit toestel heeft enkel elektriciteit nodig om uw woning te verwarmen. En omdat deze stroom voornamelijk uit energiebronnen met weinig CO2-uitstoot komt (kernenergie, windenergie, waterkracht en zonne-energie), is de milieu-impact bijzonder klein.

Nog groener met zonnepanelen

Ga nog een stapje verder en combineer uw warmtepomp met zonnepanelen. Op deze manier heeft u een 100% groene verwarming. Dat is goed voor het milieu en uw energiefactuur.

De warmtepomp SCOP

Elektrisch verwarmen is milieuvriendelijk. Maar niet elke verwarmingsmethode is even groen. Het rendement van een warmtepomp ligt bijvoorbeeld hoger dan infraroodverwarming. U verbruikt dus minder energie om dezelfde temperatuur te bereiken.

Een warmtepomp is trouwens een van de meest energiezuinige verwarmingstoestellen. Dat ziet u aan de hand van de SCOP (het gemiddelde rendement doorheen het jaar). Voor een gasketel ligt het rendement rond de 90% (0,9 SCOP). Een lucht-water warmtepomp presteert met een SCOP tussen 4,4 en 5,0 veel beter.