Veel mensen vragen zich af wat het elektriciteitsverbruik is van een warmtepomp. Dit is een bijzonder goede vraag want zowel een lucht – water warmtepomp als een lucht – lucht warmtepomp vereisen een zeker elektriciteitsverbruik om te kunnen functioneren. Dat geldt zowel voor de functies van koelen als verwarmen. We kunnen je daarbij meteen geruststellen. Het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp ligt zo laag in verhouding tot het rendement dat de overheid hier spreekt van hernieuwbare energie. We spreken hier zelfs van een verhouding van één eenheid elektriciteit voor vier eenheden warmte of afkoeling. Meer weten over de mogelijkheden van een warmtepomp in jouw woning? Contacteer Frigo Noël voor een plaatsbezoek.

De mogelijkheden van warmtepompen zijn enorm. Zowel voor een lucht – lucht warmtepomp als een lucht – water warmtepomp heb je een buitenunit nodig op het dak of tegen de gevel.

  • Met een lucht – lucht warmtepomp kan je rechtstreeks bepaalde ruimtes in een woning koelen of verwarmen. De afgekoelde of opgewarmde lucht wordt via roosters – met een wandmodel, plafondmodel of geïntegreerd in een vals plafond of een kast – rechtstreeks in de ruimte gebracht.
  • Een lucht – water warmtepomp geeft de opgewekte energie af voor het opwarmen van water. Dit water kan gebruikt worden als sanitair warm water of voor het voeden van de radiatoren of vloerverwarming.

Je kan perfect beide types van warmtepompen in één woning combineren, waarbij je bijvoorbeeld de benedenverdieping verwarmt met een lucht – water warmtepomp en vloerverwarming. De slaapkamers kan je dan weer koelen en verwarmen met een lucht- lucht warmtepomp.

Wat is het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp?

Het exacte elektriciteitsverbruik hangt uiteraard af van het vermogen van de warmtepomp en het gebruik. In elk geval kan je stellen dat één geïnvesteerde eenheid elektriciteit wordt ‘opgepompt’ tot vier eenheden koeling of warmte. Dat is de zogeheten COP.

Wanneer we kijken naar het rendement van condensatietoestellen voor fossiele brandstoffen, dan hebben deze een COP lager dan 1. Er gaat met andere woorden heel wat energie verloren, terwijl er bij een warmtepomp energie wordt bij gecreëerd. Er komt meer energie uit een warmtepomp dan dat je elektriciteit moet toevoegen.

Wil je een warmtepomp zonder elektriciteitsverbruik?

Wanneer je investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen op je dak, dan kan je hiermee het elektriciteitsverbruik van je warmtepomp neutraliseren. Mits voldoende zonnepanelen wek je zelf voldoende groene elektriciteit op om je warmtepomp te laten functioneren. Je bent dan volledig energieonafhankelijk voor je verwarming, koeling en/of je sanitair warm water.

Een warmtepomp laten installeren door een familiebedrijf met meer dan 45 jaar ervaring? Contacteer Frigo Noël voor een plaatsbezoek.