Hoeveel CO2 stoot een warmtepomp uit?

Scroll verder

De vraag hoeveel CO2 stoot een warmtepomp uit kan je op twee manieren interpreteren. Enerzijds is er de vraag of en hoeveel CO2 een warmtepomp als toestel uitstoot? Ten tweede heb je de vraag hoeveel CO2-uitstoot een warmtepomp nodig heeft om te functioneren. We beantwoorden in deze blog beide vragen.

  • Stoot een warmtepomp als toestel CO2 uit?

Ongetwijfeld weet je dat een traditionele verwarmingsketel op stookolie of aardgas CO2 uitstoot. Binnen de ketel vindt er een verbrandingsproces plaats, waarbij de CO2 wordt afgevoerd via het rookkanaal. Dit kan een traditionele schouw zijn of – tegenwoordig – een pijpje waarlangs de rook geforceerd naar buiten gaat.

Een warmtepomp is geen toestel dat op basis van verbranding functioneert. Een warmtetoestel werkt als een omgekeerde koelkast op basis van elektriciteit. De warmtepomp gebruikt de buitenlucht en ‘pompt’ de temperatuur van de lucht op, om deze vervolgens als verwarmde lucht af te geven via de binnenunit. Wanneer een warmtepomp functioneert als een airco, dan gebeurt de omgekeerde beweging.

In een warmtepomp vindt er dus geen verbrandingsproces plaatst, waardoor er ook geen CO2 vrijkomt.

  • Hoeveel CO2 heeft een warmtepomp nodig om te functioneren?

Een warmtepomp heeft een beperkte hoeveelheid elektriciteit van het elektriciteitsnet nodig om te functioneren. De grote kracht van een warmtepomp is dat er met een minimale hoeveelheid elektriciteit een maximale output aan warmte of koeling wordt gecreëerd. We spreken hier over een factor 4 tot 6.

Elektriciteit wordt in ons land op verschillende manieren opgewekt. Vroeger werden hiervoor massaal steenkoolcentrales voor ingezet. Deze zijn de laatste jaren steeds meer verdwenen. Het spreekt voor zich dat deze een zeer hoge CO2-uitstoot hadden.

Op dit moment is de grootste hoeveelheid energie afkomstig in ons land van kerncentrales. Bij een kerncentrale is de uitstoot van CO2 nihil, maar blijf je achter met gevaarlijk radioactief afval. Daarom wordt er de laatste jaren steeds meer ingezet op hernieuwbare en groene energie van windturbines én zonnepanelen.

Als eindverbruiker kan je met je energieleverancier een contract afsluiten voor groene stroom. Bij dergelijke elektriciteit ligt de hoeveelheid CO2 vermoedelijk lager dan bij zogeheten grijze stroom.

Een nog betere oplossing is het opwekken van je eigen groen stroom met zonnepanelen op je dak. Op die manier herleid je voor je eigen warmtepomp de hoeveelheid CO2 tot nul en ben je volledig energieonafhankelijk van derden.

Aangezien een warmtepomp een bijzonder hoog rendement haalt, verbruik je in verhouding bijzonder weinig elektriciteit voor de hoeveelheid aan koeling of warmte die je warmtepomp aflevert. Een warmtepomp heeft dus een bijzonder kleine ecologische voetafdruk in vergelijking met traditionele verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen.

Frigo Noël & David specialiseert zich in lucht – lucht en lucht –water warmtepompen. Contacteer ons voor advies en een plaatsbezoek.