Hoe zit het met de subsidie voor een warmtepomp in 2017?
Scroll verder

Ook in 2017 krijg je onder bepaalde omstandigheden nog een subsidie van de overheid voor de plaatsing van een lucht – water  warmtepomp. Warmtepompen zijn en blijven energiezuinige installaties die overheidssteun verdienen. Installaties met een eindfactuur in 2016 (tot maximum een jaar later in te dienen) hebben mogelijk recht op 1700 euro, lucht – water  warmtepompen met een eindfactuur in 2017 zijn maximaal goed voor 1500 euro. We zetten de belangrijkste voorwaarden om de subsidie te krijgen op een rijtje.

De afgelopen jaren zijn er heel wat overheidspremies voor energiezuinige investeringen gesneuveld. Zo werd het fiscaal voordeel op warmtepompen al in 2012 afgeschaft. Naast de stevige besparing op je energiefactuur kan je – gelukkig – bij een elektrische lucht – water  warmtepomp nog wel genieten van een extra subsidie van je netbeheerder.

Voor welke warmtepompen krijg je een subsidie?

Warmtepompen die worden ingezet voor koeling of voor het verwarmen van een zwembad komen nooit in aanmerking. Je moet de elektrische warmtepomp gebruiken voor de verwarming van een ruimte én – eventueel – bijkomend voor het opwarmen van sanitair warm water. Als je een warmtepompboiler alleen gebruikt voor sanitair warm water, dan komt deze niet in aanmerking voor de subsidie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximaal 1 500 euro, waarbij het exacte bedrag afhangt van een aantal factoren:

  • Het type warmtepomp
  • Het rendement van de warmtepomp
  • Het vermogen van de pomp.

Als je warmtepomp in de plaats komt van een bestaande elektrische weerstandsverwarming, dan verdubbelt de hoogte en het maximum van de premie.

Erkende aannemer

Je krijgt de premie alleen wanneer je de warmtepomp laat installeren door een erkende aannemer die een certificaat van bekwaamheid kan voorleggen. Voor lucht – lucht warmtepompen geldt bijkomend dat deze moeten voldoen aan het energielabel A+. Beide voorwaarden gelden pas sinds 2017.

Interesse in de mogelijkheden van een warmtepomp en de mogelijke premies? Nodig ons uit voor een vrijblijvende technische analyse.