Facebook

Ondervind je geluidshinder van je airco bij het slapen?

10 januari 2017 | Airconditioning | David Petit

Een warmtepomp lucht – lucht verwarmt in de winter je slaapkamer en zorgt in de zomer voor een heerlijke airco. Niets is heerlijker dan slapen in een koele ruimte wanneer de buitentemperaturen sterk oplopen. Sommige mensen vrezen evenwel voor geluidshinder van deze airco. Als je het juiste toestel aankoop bij een professioneel bedrijf, dan kan je gerust op je twee oren slapen.

Wanneer je kiest voor een professionele airco waarbij het toestel op de juiste manier wordt geplaatst, dan moet je absoluut niet vrezen voor geluidshinder. Uiteraard kan het zijn dat je het toestel heel stil hoort functioneren, maar dat geldt voor elk toestel in je woning.

Nauwelijks hoorbaar

Een warmtepomp lucht – lucht produceert nauwelijks 18db. Dit is een geluidsniveau dat net hoorbaar is. Bovendien kan je de meeste aircotoestellen nog op de stand ‘quiet’ zetten, waardoor het geluid nog eens extra wordt gedempt.

Niet het juiste toestel of verkeerde plaatsing

Wanneer er in sommige slaapkamers toch geluidshinder optreedt van een airco tijdens het slapen, dan is er meestal voor het verkeerde toestel gekozen of werd de plaatsing verkeerd uitgevoerd. Een toestel met een te groot of een te klein vermogen voor een kleine slaapkamer, kan inderdaad meer geluid produceren dan gewenst. Laad je daarom adviseren door een professioneel koeltechnisch bedrijf dat zich specialiseert in lucht – lucht warmtepompen.

Kies voor een professionele installateur

Daarnaast kan je de binnenunit van een lucht – lucht warmtepomp op verschillende manieren plaatsen: laag aan de wand, hoog aan de wand, geïntegreerd in een inbouwkast,… Ook de plaatsing heeft een invloed op het al dan niet horen van het aircotoestel. Eens te meer een reden om alleen in zee te gaan met een professionele installateur die weet waar hij mee bezig is.

Frigo Noël & David installeert vrijwel dagelijks lucht – lucht warmtepompen voor airco en verwarming in slaapkamers. Nooit krijgen we klachten over geluidshinder. Contacteer ons voor advies en een plaatsbezoek.

Website by Tonc +